Tầm quan trọng của tác phẩm trong đời sống văn học

Tam-quan-trong-cua-tac-pham-trong-doi-song-van-hoc

Tầm quan trọng của tác phẩm để đời trong văn học.

Đời sống văn học bao gồm nhiều thực thể: tác phẩm, tác giả, trào lưu và nền văn học của một nước. Trong các cái chung, tác phẩm văn học là đơn vị cơ bản và trực tiếp của người sáng tạo, nghiên cứu, phê bình và thưởng thức. Vì vậy, có thể nói tác phẩm văn học có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống văn học. Tầm quan trọng đó còn được thể hiện ở các khía cạnh nghiên cứu văn học. Tất cả từ nghiên cứu, phân tích và nghiên cứu công việc.

Đối với các nhà nghiên cứu văn học, tác phẩm là đối tượng xem xét trực tiếp chủ yếu. Từ tác phẩm mới, các khía cạnh phân tích được mở ra: tác phẩm của tác giả, tác phẩm của sự thật, thời đại, tác phẩm của độc giả, tác phẩm của văn hóa, truyền thống tư tưởng và nghệ thuật. Chúng ta nghiên cứu tác phẩm văn học để hiểu những giá trị và quy luật phản ánh đời sống và lịch sử phát triển của văn học.

Tác phẩm là sản phẩm tồn tại tương đối độc lập giữa tác giả và người đọc. Tính năng phân biệt của một công việc là tính toàn vẹn của nó. Tổng thể là một tổng thể được tạo thành từ các phần tử có mối liên hệ chặt chẽ bên trong, tương đối ổn định, đảm bảo cho sự hoạt động cũng như mối quan hệ của nó với môi trường xung quanh. Toàn bộ không phải là một tổng đơn giản của các yếu tố cấu thành của nó. Toàn bộ là một liên kết siêu tổng thể để tạo ra nội dung mới, chức năng mới mà khi tách rời các phần tử không có được. Ví dụ, câu tục ngữ “Gần mực gần đèn thì đen” là một tổng thể mà trong cấu trúc vững chắc của nó, mực và đèn, đen và sáng, chứa đựng những ý nghĩa mà những từ này thường không tách rời nhau. Về nguyên tắc, tất cả các tác phẩm văn học, dù lớn hay nhỏ, đều là chỉnh thể.

Tham Khảo Thêm:  Nội dung và hình thức của tác phẩm văn học

Tính chỉnh thể rất quan trọng trong một tác phẩm văn học vì chỉ trong tính chỉnh thể mới thấy được hình thức và nội dung đích thực của tác phẩm. Chẳng hạn, các chữ của một câu thơ phải được kết hợp ăn ý với nhau để tạo thành một thể thơ lục bát hay thơ tự do có nhịp điệu, nhịp điệu riêng, có điều các chữ ở thể thơ lục bát. Tương tự như vậy, sự liên kết các chi tiết, sự kiện theo một cách mới dưới dạng hình ảnh, cảnh, thiết kế, nhân vật. Ngược lại, các hình thức đại diện cho nội dung của cuộc sống và những suy nghĩ và cảm xúc tương ứng. Vì vậy, nội dung và hình thức của tác phẩm văn học là hệ quả của sự thống nhất nội tại giữa các yếu tố của tác phẩm và quy luật chung của tác phẩm.

Hiện nay, có nhiều cách hiểu tác phẩm không loại trừ lẫn nhau. Nhiều nhà nghiên cứu hiểu cấu trúc tác phẩm một cách hình thức, quy giản về cấu trúc ngữ pháp hay cấu trúc văn bản, cấu trúc kí hiệu. Cách hiểu đó là một phần, bởi bản chất của tác phẩm văn học là mối quan hệ chủ quan và khách quan, là hoạt động tinh thần và thực tiễn xã hội do nhiều mặt chi phối, nó không thể là một cấu trúc văn bản.

Lý luận văn học mácxít cố gắng tìm hiểu một cấu trúc tác phẩm phản ánh đúng bản chất và đặc điểm của nó. Theo quan điểm này, về tổng thể, cấu trúc chung của công việc bao gồm 4 cấp độ như sau:

trình độ ngôn ngữ: là tầng văn bản của tác phẩm, tạo thành đối tượng tiếp nhận trực tiếp của người đọc. Lớp này bao gồm tất cả các yếu tố của ngôn ngữ và văn bản như âm, từ, câu, đoạn, chương, phần truyện, vần, nhịp, câu, khổ thơ. Nó có đặc điểm là chịu sự chi phối trực tiếp của các quy luật ngôn ngữ như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, phong cách học, đồng thời, nó chịu sự chi phối của các quy luật thi pháp và thể loại.

Tham Khảo Thêm:  "Tri nhân luận thế" nghĩa là gì?

– Mức độ hình ảnh: tôiĐây là những chi tiết trực quan, ý tưởng, biểu tượng, hình ảnh, chi tiết, sự kiện và từ đó có thể nhìn thấy sự vật, phong cách, con người, mối quan hệ, xã hội và thế giới. Đó là một tầng hình thành và biểu đạt được tổ chức theo các nguyên tắc miêu tả, quan sát, ghi nhớ, liên tưởng và biểu cảm. Loại này thường có các đặc điểm như nhân vật và hệ thống nhân vật, cốt truyện, không gian, thời gian. Tầng này gọi là “hình tượng đời sống”, “dạng sống” của tác phẩm.

mức độ kết cấu: là sự thâm nhập, ảnh hưởng lẫn nhau để hình thành trình độ kết cấu tác phẩm. Sự thống nhất giữa lời văn với hình tượng tạo nên nghệ thuật trần thuật. Bố cục của nó bao gồm tất cả các mối quan hệ, sự liên kết của các yếu tố biểu tượng, cách thức tổ chức, sự kết hợp giữa chủ thể văn bản với hình ảnh. lớp học này
bị chi phối trực tiếp bởi quy luật thể loại và dụng ý nghệ thuật của tác giả.

– mức độ cơ thể: là sự hợp nhất của cả ba lớp trên tạo thành một lớp nghĩa duy nhất tồn tại như một tổng thể. Nó bao gồm các thành phần như đề tài, chủ đề, diễn giải sự kiện đời sống, cảm hứng đánh giá, cảm xúc, tâm trạng thẩm mỹ. Nó là cấp độ chỉnh thể của nội dung chi phối toàn bộ tác phẩm. Cùng với sự hình thành cấp độ này là sự hình thành các nguyên tắc cấu tạo hình thức tác phẩm, có tác dụng kết hợp các cấp độ khác thành một cấp độ của toàn bộ tác phẩm văn học. Cấp độ này chịu ảnh hưởng trực tiếp của lập trường, tư tưởng, tình cảm, vốn sống và truyền thống văn hóa nghệ thuật, cá tính sáng tạo, và trước hết là của chính bản thân nhà văn.
cơ thể thực tế.

Tham Khảo Thêm:  Xung đột trong tác phẩm văn học là gì?

Vì vậy, khi nói đến đời sống văn học bao gồm nhiều thực thể: tác phẩm, tác giả, thời trang, nền văn học của một nước, thì nói chung, tác phẩm văn học là thành tố cơ bản. để bạn đọc nghiên cứu, phê bình và thưởng thức. Vì vậy, có thể nói tác phẩm văn học có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống văn học. Tầm quan trọng đó còn được thể hiện ở các khía cạnh nghiên cứu văn học, một bộ môn của khoa văn học xuất phát từ việc tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu tác phẩm.

Từ việc phân tích tác phẩm và lịch sử văn học, có thể đánh giá những thành tựu của từng tác giả, dựng lại diện mạo văn học của một giai đoạn lịch sử, đồng thời khái quát những quy luật phát triển của nền văn học. , địa điểm. Phê bình văn học cũng thường xuyên có sự tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm cụ thể để dễ kiểm chứng, tán dương những tìm tòi, khám phá, sáng tạo, chống những biến dạng cả về nội dung tư tưởng và hình thức trong nghệ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu tác phẩm, lý luận văn học mới có thể khái quát chính xác vấn đề cụ thể, bản chất và quy luật phát triển của văn học. Dạy văn, đặc biệt là dạy làm văn đòi hỏi giáo viên và học sinh phải tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm. Các nguyên tắc và phương pháp phân tích do lý luận gợi ý chỉ là sự hỗ trợ cần thiết cho việc dạy học, không thể thay thế cho việc tìm hiểu trực tiếp tác phẩm.

Vì vậy, mọi vấn đề văn học trước hết đều tập trung vào tác phẩm. Có thể coi tác phẩm là một hoạt động văn học tổng hợp trung tâm. Tính chỉnh thể của một tác phẩm văn học trước hết được xem xét là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

Related Posts

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học.

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học. I. Tiếp nhận văn học. 1. Tiếp nhận trong đời sống văn học. – Tiếp nhận văn…

Truyền thuyết ra đời khi nào?

Sự ra đời của huyền thoại truyền thuyết Việt Nam ra đời và phát triển trong thời đại hào hùng của Việt Nam, thời đại mà các…

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách.

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách. 1. Một quyển sách hay là đời sống xương máu quý giá của một tinh thần ướp hương và…

Nhận định về phong cách nhà văn và chức năng của tác phẩm văn học.

Komento sa estilo sa tagsulat. una. “Ang matag buhat kinahanglan nga usa ka imbensyon sa porma ug usa ka pagdiskobre sa sulud” (Leonite Leonop) 2. “Unsa ang…

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế…

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. “Anđecxen đã lượm lặt những hạt thơ trên luống đất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *