Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của tác phẩm văn học

tất cả trong tất cả

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tác phẩm văn học.

1. Tác phẩm văn học là gì?

Tác phẩm văn học là tác phẩm nghệ thuật ngôn từ do cá nhân hoặc tập thể sáng tạo, thể hiện những nét khái quát về cuộc sống, con người và thể hiện tư tưởng, tình cảm, cách ứng xử của chủ thể trước hiện thực thông qua nghệ thuật.

Tác phẩm văn học luôn là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Một tác phẩm văn học không phải là một sản phẩm cố định. Nó mang tính lịch sử, đa nghĩa, nó có những thay đổi trong văn bản và khác với cách nhìn của người đọc trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Tác phẩm văn học là một hệ thống chỉnh thể. Tính chỉnh thể của một tác phẩm văn học trước hết được coi là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Nội dung và hình thức của một tác phẩm văn học gần gũi như linh hồn và thể xác. Nội dung bao gồm: đề tài, chủ đề, ý chính thể hiện qua nhân vật. Hình thức: ngôn ngữ, cấu trúc, thể loại.

2. Nội dung và hình thức tác phẩm văn học:

Một. Nội dung tác phẩm văn học:

* Ý tưởng:

Nội dung tác phẩm văn học từ mối quan hệ giữa văn học và hiện thực. Đó là mối quan hệ cụ thể của con người với sự kiện của cuộc đời được thể hiện. Đó là cuộc sống có ý thức và sự đánh giá cảm tính về cuộc sống đó.

Nội dung tác phẩm văn học”là sự kiện cuộc đời được nghệ thuật khai thác, được lí tưởng tác giả soi sáng, được vòng tư tưởng của tác giả xuyên suốt. (Gulayev)

* Khái niệm nội dung:

– Chủ đề văn học: Là chiều dài cuộc đời được nhà văn lựa chọn, khái quát, phân tích và thể hiện trong văn bản.

ví dụ: tắt đèn” Ngô Tất Tố viết về đề tài nông dân.

Chủ đề công việc: Là bản chất của cuộc sống được phản ánh trong tác phẩm.

ví dụ: tắt đèn” của Ngô Tất Tố với chủ đề: Khắc họa nỗi thống khổ của người nông dân dưới chế độ sưu cao thuế nặng của bọn thực dân, địa chủ phong kiến. Nó cũng mô tả cuộc xung đột giữa nông dân với các thế lực và quan lại.

– Chủ đề không phụ thuộc vào độ dài ngắn của văn bản và mỗi văn bản có thể có nhiều chủ đề.

Suy nghĩ về chủ đề: Đó là thái độ, suy nghĩ, tình cảm của nhà văn đối với cuộc đời và con người được thể hiện trong tác phẩm.

Ví dụ: “Tắt đèn” bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc và gắn bó với người nông dân Ngô Tất Tố. Đồng thời, tác phẩm thể hiện thái độ của nhà văn đối với bọn quan lại, địa chủ.

cảm hứng nghệ thuật: là tình cảm chủ đạo của văn bản. Đó là những trạng thái tâm hồn, cảm xúc được thể hiện một cách táo bạo, hùng hồn trong văn bản.

ví dụ: tắt đèn” của Ngô Tất Tại lấy cảm hứng từ yêu, giận,

b. Hình thức tác phẩm văn học:

* Ý tưởng:

Hình thức là cái biểu hiện của nội dung, là phương tiện biểu đạt nội dung. Hình thức được xây dựng trên chất liệu là ngôn ngữ đời sống kết hợp với sức sáng tạo phi thường của nhà văn.

Hình thức tác phẩm văn học được xác lập bởi sự tổng hòa rõ ràng của một hệ thống phương tiện biểu đạt nhằm thể hiện tổ chức bên ngoài và bên trong tác phẩm của một chỉnh thể thống nhất.

* Quan niệm về hình thức tác phẩm văn học:

Ngôn ngữ: Yếu tố đầu tiên của một văn bản văn học. Nhờ có chữ làm nên các chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản. Các từ trong câu, hình ảnh, giọng điệu và cá nhân. Có tài chữ của Nguyễn Tuân; Sự trong sáng, thiện lương của Thạch Lam; quê hương Nguyễn Bính…

cấu trúc: Là sự sắp xếp, tổ chức các yếu tố của văn bản thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh và có ý nghĩa. Bất kỳ văn bản văn học nào cũng phải có một cấu trúc nhất định. Cấu trúc phải phù hợp với bên trong.

+ Có kết cấu lớn về nội dung.

+ Có cấu trúc truyện cười bất ngờ.

+ Có kết cấu mở theo dòng tư tưởng trong chính luận, tạp văn.

Loại: Là quy tắc tổ chức hình thức của văn bản sao cho phù hợp với nội dung của văn bản.

ví dụ:

+ Bày tỏ cảm xúc theo thể loại kế hoạch.

+ Kể các sự việc, các mối quan hệ của cuộc sống, mọi người có thể gõ câu chuyện.

+ Miêu tả xung đột gay gắt của thể loại kịch.

+ Thể hiện suy nghĩ trước cuộc đời, người ta có thể gõ Gợi ý

3. Tầm quan trọng của nội dung và hình thức trong tác phẩm văn học:

Văn bản văn học phải có sự thống nhất cao giữa nội dung và hình thức, có nội dung tư tưởng cao cả và hình thức nghệ thuật hoàn hảo. Đây là một định nghĩa vô cùng quan trọng và cũng là tiêu chuẩn để đánh giá một công việc.

Trong quá trình phân tích, chúng ta không chỉ chú trọng đến nội dung mà bỏ quên hình thức. Phân tích phải luôn tích hợp nội dung và hình thức.

Trong đời sống văn học, có những văn bản đạt được nội dung mà không quan tâm đến hình thức và ngược lại. Chúng ta cần biết điều này khi tìm hiểu và phân tích văn bản.

4. Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức tác phẩm văn học:

Nội dung và hình thức là những phạm trù triết học liên quan đến mọi hiện tượng của đời sống. Hình thức phải là hình thức của một nội dung cụ thể, còn nội dung bao giờ cũng là nội dung được thể hiện thông qua hình thức. Không thể có cái này mà không có cái kia hoặc ngược lại. Tác phẩm nghệ thuật là một hiện tượng xã hội nên trong những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, nội dung và hình thức luôn thống nhất với nhau.

Nói về một tác phẩm có giá trị, Bielinsky nói: “Trong một tác phẩm nghệ thuật, tâm và hình phải hài hòa với nhau một cách hữu cơ như tâm và thể, phá hình là phá tâm và ngược lại.

Ở một nơi khác, ông viết “Nếu hình thức là sự biểu hiện của nội dung thì nó gắn bó mật thiết với nội dung đến mức tách nó ra khỏi nội dung tức là phá bỏ bản thân nội dung và ngược lại, tách nội dung ra khỏi hình thức tức là phá bỏ hình thức” .

Sự thống nhất giữa nội dung và hình thức thể hiện ở hai mặt: nội dung quyết định hình thức và hình thức phù hợp với nội dung. Trong tác phẩm văn học, nội dung và hình thức luôn là một thể thống nhất hữu cơ và biện chứng. Như Bielinsky nói: “Nội dung và hình thức đều gắn liền với linh hồn của thể xác”. Sự gắn bó này là kết quả sáng tạo của tài năng và tâm huyết của nhà văn. Và tác phẩm văn học có giá trị lớn, đặc biệt chúng thể hiện sự thống nhất cao giữa nội dung và hình thức. Nhà văn Nga Leonov đã nói: “Một tác phẩm nghệ thuật đích thực luôn là một phát minh về hình thức và khám phá nội dung.”.

Sự thống nhất giữa nội dung và hình thức được thể hiện trên tất cả các mặt của một tác phẩm văn học: ngữ âm, từ vựng, cú pháp, nhân vật, cấu trúc, thể loại,…. (số từ trong văn Nam Cao, từ chỉ cảm quan trong văn Thạch Lam ). Trong mối quan hệ nội dung – hình thức của tác phẩm văn học, nội dung bao giờ cũng quyết định hình thức, quyết định việc lựa chọn phương thức và phương pháp sáng tạo tinh thần. Tất cả các yếu tố hình thức như cấu trúc ngôn ngữ, thể loại… đều phục vụ tốt nhất cho việc thể hiện nội dung tác phẩm một cách rõ ràng và sâu sắc.

Tuy nhiên, hình thức cũng có sự tự do nhất định. Nó hoạt động trở lại bên trong. Nó đòi hỏi người viết phải có sự nghiên cứu, trăn trở để sáng tạo ra những gì có giá trị nghệ thuật cao nhất. Và một khi đã tìm ra được những phương pháp, cách thức phù hợp nhất thì những phương pháp, cách thức ấy sẽ càng tăng giá trị, mang lại giá trị quý báu cho tác phẩm.

5. Kết luận:

Vì vậy, một tác phẩm văn học có đứng vững được trong lòng người hay không là phụ thuộc vào tài năng và phẩm chất của người nghệ sĩ. Phải qua sự nhào nặn tài hoa của bàn tay người viết, mỗi tác phẩm mới thực sự là một sáng tạo nghệ thuật. Sáng tạo nghệ thuật là sáng tạo tinh thần. Nó không được thực hiện theo dây chuyền công nghệ mà phụ thuộc vào ý kiến ​​chủ quan của nghệ nhân. Nghệ sĩ là người quyết định sự ra đời của tác phẩm. Và một tác phẩm văn học chỉ là sáng tạo nghệ thuật nếu công việc của người nghệ sĩ là lao động sáng tạo. Nhà văn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo. Mỗi nhà văn là một thế giới khác nhau, tạo nên sự giàu có cho văn học, cho sự đa dạng của cá tính nghệ thuật.

Quá trình lao động nghệ thuật của nhà văn là một quá trình gian khổ vì nó đòi hỏi nhiều trí tuệ và tâm huyết của người nghệ sĩ. Không chỉ mồ hôi, mà còn cả máu và nước mắt. Có những nghệ sĩ dành cả cuộc đời để cùng nhau viết nên một tác phẩm, nhưng cũng có những người chỉ trong một khoảnh khắc để tạo ra một tác phẩm.

Sáng tạo văn học không cho phép người nghệ sĩ chân chính đi theo lối mòn hay đi theo lối mòn của người khác. Nam Cao từng khẳng định:tác phẩm văn học phải vượt qua mọi ranh giới và giới hạn, phải là tác phẩm chung của mọi người. Nó phải có một cái gì đó to lớn, mạnh mẽ, đau đớn và phấn khởi; ca ngợi tình yêu, bác ái, công lý“Và “Văn chương không đòi hỏi sự khéo léo, khuôn mẫu. Văn chương chỉ thu nhận những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa khơi và những người sáng tạo ra những gì chưa ai khơi nguồn. “Văn chương nằm ngoài quy luật băng hoại. Một mình nó không nhận ra cái chết.” (Sedrin). Tác phẩm văn học ghi nhận những sáng tạo của người nghệ sĩ và khẳng định chúng bằng những giá trị bất hủ.

Các bộ phận của tác phẩm văn học

Tham Khảo Thêm:  Quan niệm về hành vi sáng tạo của người nghệ sĩ

Related Posts

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học.

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học. I. Tiếp nhận văn học. 1. Tiếp nhận trong đời sống văn học. – Tiếp nhận văn…

Truyền thuyết ra đời khi nào?

Sự ra đời của huyền thoại truyền thuyết Việt Nam ra đời và phát triển trong thời đại hào hùng của Việt Nam, thời đại mà các…

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách.

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách. 1. Một quyển sách hay là đời sống xương máu quý giá của một tinh thần ướp hương và…

Nhận định về phong cách nhà văn và chức năng của tác phẩm văn học.

Komento sa estilo sa tagsulat. una. “Ang matag buhat kinahanglan nga usa ka imbensyon sa porma ug usa ka pagdiskobre sa sulud” (Leonite Leonop) 2. “Unsa ang…

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế…

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. “Anđecxen đã lượm lặt những hạt thơ trên luống đất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *