Lí luận văn học là gì? Nhiệm vụ của lí luận văn học; Lí luận văn học với một số ngành nghiên cứu văn học, nghệ thuật.

li-luan-van-hoc-la-gi

Lí luận văn học là gì? Tác phẩm lý luận văn học; Lí luận văn học với nhiều nghiên cứu về văn học nghệ thuật.

I. Khái niệm.

Lý luận văn học là bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu hầu hết các quy luật của văn học. Nó có nhiệm vụ, bằng cách nghiên cứu hàng loạt tác phẩm Đông – Tây, Kim – Cổ, để tìm ra những quy luật chung nhất, bản chất chung của văn học – cái mà bất cứ tác phẩm nào cũng gọi là văn học.

Ví dụ: “Văn thể hiện cuộc sống bằng hình ảnh”, đó là đặc điểm chung của văn học. Vì vậy, những tác phẩm ngôn từ không phản ánh đời sống thì không được gọi là văn học. Nhưng phản ánh cuộc sống mà không tạo ra những hình ảnh – tức là “những bức tranh về cuộc sống” – thì không phải là văn học. Chẳng hạn, những bài hát như Bài ca điều lệ hợp tác xã nông nghiệp, hay những bài hát như: “Bài ca hóa trị” không mang tính chất văn học nghệ thuật. Vì chúng là những đoạn văn vần nhằm mục đích làm cho người ta dễ thuộc, dễ nhớ các thuật ngữ, công thức. Chúng không phải là biểu tượng.

Trong khi đó, Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy là một bộ sử thi và tranh vẽ, là “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” những năm đầu thế kỷ XIX. Hay chùm truyện đời thường của Balzac là bức tranh hiện thực sinh động về xã hội tư sản hợp pháp cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Hay tiểu thuyết Truyện Kiều là bức tranh hiện thực rõ nét về xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Đây là những tác phẩm văn học vì chúng thể hiện cuộc sống dưới dạng những bức tranh về cuộc sống.

II. Vai trò của lí luận văn học.

Lý luận văn học có những nhiệm vụ cụ thể sau:

Nhận thức bản chất xã hội của văn học. Nói cách khác, nó chỉ ra nguyên nhân hình thành và thúc đẩy sự phát triển của văn học; mục đích của dịch vụ văn học là gì; Văn học có tác động như thế nào đến đời sống xã hội?

Xác định chức năng thẩm mỹ của văn học. Trong quá trình cải tạo thế giới và đồng hóa thế giới, con người có nhiệm vụ đồng hóa thế giới về mặt thẩm mỹ. Tức là chiếm lĩnh những giá trị thẩm mỹ của thế giới và sáng tạo cho thế giới những giá trị thẩm mỹ mới. Bất kỳ hoạt động sáng tạo nào của con người đều có chiều kích thẩm mỹ. Mác đã nói: con người sáng tạo ra thế giới theo quy luật của cái đẹp. Vậy văn học là gì, vẻ đẹp mà nó thể hiện và đem lại cho con người? Và nó xuất hiện như thế nào? Làm thế nào để biểu hiện khác với các hoạt động sáng tạo khác của con người? v…

Xác định quy luật phản ánh đúng sự thật và đặc điểm của quy luật đó. Mối quan hệ giữa văn học và đời sống xã hội là gì? Mối quan hệ đó như thế nào? Nêu đặc điểm của mối quan hệ đó?

Nêu được các nguyên tắc tạo ảnh và khái quát hóa. Với tư cách là một bộ môn nghệ thuật, văn học trước hết thể hiện tính nghệ thuật ở hình tượng của nó. Nghĩa là, biểu hiện của cuộc sống không được khái quát trực tiếp bằng các công thức, định lý mà gián tiếp bằng các hình ảnh. Vậy một hình ảnh là gì? Sự khác biệt giữa điều này và các công thức và định lý khoa học là gì? Chúng – những bức tranh về cuộc sống – và bản thân cuộc sống giống và khác nhau như thế nào? Tại sao? Nêu tính chất, đặc điểm của ảnh?

Xác định các phương pháp phân tích tác phẩm văn học dựa trên nội dung và hình thức. Phân tích hiệu suất là gì và nó được thực hiện như thế nào? Những tiêu chí nào được sử dụng làm cơ sở phân tích?

Xác định các thể loại và hình thức của văn học. Thế giới văn học rất phong phú và đa dạng. Hiện nay, từ Đông sang Tây, chúng ta không tìm thấy hai tác phẩm nào hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, sáng tạo nghệ thuật không phải là ngẫu nhiên, tùy tiện mà là một công việc được thực hiện có nguyên tắc, có cơ sở, có nền nếp. Những tác phẩm có cùng một phương thức phản ánh, một cách xây dựng tác phẩm có thể được xếp vào một thể loại cụ thể và trong mỗi thể loại lại có những thể hiện.

Nhận biết quy luật nguồn gốc và sự phát triển của các khuynh hướng và phương thức sáng tác. Hoạt động sáng tạo văn học cũng như bao hoạt động tư duy, sáng tạo khác của con người đều cần có phương pháp và nguyên tắc. Lý luận văn học tập trung vào những nguyên tắc tư tưởng-nghệ thuật chủ yếu về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và hiện thực đời sống trong quá trình xây dựng hình tượng.

III. Lí luận văn học với nhiều nghiên cứu về văn học nghệ thuật.

1. Lí luận văn học với Lịch sử văn học.

Lịch sử văn học là nghiên cứu về lịch sử của văn học. Nó có nhiệm vụ nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các hiện tượng văn học dân tộc để xác định đặc điểm, vai trò, vị trí, ý nghĩa và tác động của chúng; trong đó nêu rõ sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn học, các giai đoạn văn học và các hiện tượng văn học.

Ví dụ: Nêu quy luật ra đời và phát triển của văn học Việt Nam? Văn học nước này với văn học các nước khác có điểm gì giống và khác nhau?…

Giữa lý luận văn học và lịch sử văn học có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cả hai đều có cùng môn văn. Một phần sẽ nghiên cứu khía cạnh cấu trúc của văn học, phần còn lại sẽ nghiên cứu khía cạnh sáng tạo của văn học. Nhưng chúng giống nhau. Không có cái này thì không có cái kia và ngược lại. Cái này sẽ tạo tiền đề cho cái kia và ngược lại. Nói cách khác, không có sự phát triển của văn học thì không có những quy luật chung và những đặc trưng của văn học. Mặt khác, nếu không thấy được đặc điểm, quy luật chung thì không thể chỉ ra quá trình phát triển của văn học.

2. Lý luận văn học với phê bình văn học.

Phê bình văn học là bộ môn chuyên phát hiện, phân tích, đánh giá các hiện tượng văn học mới cụ thể theo quan điểm hiện đại.

Nó có nhiệm vụ phát triển những thành tựu văn học theo một hướng xác định; đồng thời, tấn công các xu hướng đối lập. Phê bình văn học còn có vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, gợi mở cho người đọc và chỉ ra những ưu, khuyết điểm của tác giả.

Ví dụ: Khi có một tác phẩm văn học mới, nhà phê bình có nhiệm vụ nhận xét, đánh giá; giá trị nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật đối với đương đại và truyền thống cũng như thế giới… Phê bình văn học và lịch sử văn học đều đề cập đến các hiện tượng văn học cụ thể. Nhưng phê bình văn học đứng ở điểm nhìn hiện đại để đánh giá một hiện tượng văn học mới ra đời. Vì vậy, tính hiện đại và tính thời sự là những bộ phận quan trọng của phê bình văn học. Đối với lịch sử văn học, tính lịch sử là một phần quan trọng. Nói cách khác, nó nghiên cứu các hiện tượng văn học đã xảy ra và trở nên ổn định. Người ta không thể tìm thấy toàn bộ bề mặt của văn học xưa và nay trong phê bình văn học, nhưng đó là yêu cầu chính của lịch sử văn học.

Phê bình văn học, lịch sử văn học nghiên cứu các sự kiện cụ thể, lý luận văn học nghiên cứu các quy luật chung. Vì vậy, phê bình văn học và lịch sử văn học sẽ đưa ra nhận định chung cho lí luận văn học. Ngược lại, lí luận văn học được coi là một bộ môn triết học đặc thù của văn học. Nói cách khác, nó cung cấp cái nhìn sâu sắc và kiến ​​thức cho phê bình văn học. Cũng theo nghĩa đó, lí luận văn học về cơ bản được coi là một bộ môn phương pháp luận của phê bình văn học và lịch sử văn học.

3. Lý luận văn học và phương pháp nghiên cứu văn học.

Bây giờ, về sự tiến bộ của anh ấy. Khoa Văn học đã hình thành một bộ môn mới: phương pháp luận nghiên cứu văn học.

Phương pháp nghiên cứu văn học có nhiệm vụ xác lập hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu văn học. Nó cho thấy việc sử dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác, tri thức khoa học và

Phương pháp chung nghiên cứu văn học và dạy học, phương pháp dạy học mang tính đặc thù của nghiên cứu văn học.

Nghiên cứu văn học là một khoa học. Nếu là khoa học thì không có cách nào. Không có phương pháp thì không có khoa học. Bởi vì, phương pháp là con đường của tri thức. Nhưng giữa nhà khoa học xã hội và nhà khoa học tự nhiên, con đường đi đến tri thức đó không giống nhau mà cụ thể. Hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu văn học sẽ cung cấp một con đường để các nhà nghiên cứu văn học dễ dàng tiếp cận với chân trời khoa học.

So với lí luận văn học, phê bình văn học, lịch sử văn học v.v… thì phương pháp luận là khoa học của khoa học. Nói cách khác, nó siêu khoa học.

Các ngành khoa học: lý luận văn học, lịch sử văn học, phê bình văn học… đều có phương pháp riêng. Nói cách khác, phương pháp logic văn học, phương pháp lịch sử văn học, phương pháp phê bình văn học…

Đó cũng là tất cả những lý do vì sao Lí luận văn học là một phân môn khó, trừu tượng, rất mới đối với học sinh phổ thông nhưng lại được bố trí học ngay từ đầu năm thứ nhất.

4. Lý luận văn học với Mỹ học.

Theo Lukin, Mỹ học là khoa học về hiện thực thẩm mỹ, bản chất và quy luật của nhận thức thẩm mỹ và hoạt động thẩm mỹ của con người, khoa học về những quy luật chung của sự phát triển nghệ thuật. [1]

Mục đích của mỹ học là tổng hòa những quy luật cơ bản và phổ biến nhất của đời sống thẩm mỹ: tự nhiên, xã hội, nghệ thuật.

So với mỹ học, lý luận văn học chỉ là một nhánh của khoa nghiên cứu một nghệ thuật. Mỹ học là khoa học phương pháp luận của đạo đức văn học. Mỹ học sẽ trang bị cho các nhà nghiên cứu văn học nói chung và lý luận văn học nói riêng những cơ sở lý luận, tiêu chí thẩm mỹ và định hướng lý luận văn học.

Chẳng hạn, một trong những vấn đề của lí luận văn học là sự giải thích hình tượng văn học. Để lý giải điều này, đạo đức học văn học phải xem mỹ học giải quyết vấn đề của hình tượng nghệ thuật như thế nào, rồi trên cơ sở đó lý giải hình tượng văn học.

5. Lý luận văn học với Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học nghiên cứu toàn bộ hoạt động ngôn ngữ của con người nhằm xác định các đặc điểm và quy luật của ngôn ngữ các dân tộc.

Do đó, mục tiêu của ngôn ngữ học là ngôn ngữ của đất nước nói chung. Trong khi đó, mục tiêu của đạo đức văn học là văn học nghệ thuật. Lí luận văn học giải quyết vấn đề ngôn ngữ, mà nó là ngôn ngữ của văn học nghệ thuật, với tư cách là chất liệu để sáng tạo ra các hình tượng nghệ thuật. Hơn nữa, ngôn ngữ lý luận văn học chỉ là một khía cạnh của hình thức nghệ thuật.

Tham Khảo Thêm:  Đặc điểm hình thức của văn học Việt Nam sau 1975

Related Posts

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học.

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học. I. Tiếp nhận văn học. 1. Tiếp nhận trong đời sống văn học. – Tiếp nhận văn…

Truyền thuyết ra đời khi nào?

Sự ra đời của huyền thoại truyền thuyết Việt Nam ra đời và phát triển trong thời đại hào hùng của Việt Nam, thời đại mà các…

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách.

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách. 1. Một quyển sách hay là đời sống xương máu quý giá của một tinh thần ướp hương và…

Nhận định về phong cách nhà văn và chức năng của tác phẩm văn học.

Komento sa estilo sa tagsulat. una. “Ang matag buhat kinahanglan nga usa ka imbensyon sa porma ug usa ka pagdiskobre sa sulud” (Leonite Leonop) 2. “Unsa ang…

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế…

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. “Anđecxen đã lượm lặt những hạt thơ trên luống đất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *