Không gian, thời gian, kết cấu và nhân vật trong truyền thuyết.

Không gian, thời gian, kết cấu và nhân vật của truyền thuyết. I. Không gian trong truyền thuyết. Không gian huyền thoại là không gian đời thường,…

Hiện thực và tưởng tượng trong truyền thuyết.

Hiện thực và kì ảo của truyền thuyết. Thực tế trong truyền thuyết là hiện thực của xã hội loài người, nhưng nó được nhìn nhận trong…

Cốt truyện và nhân vật trong truyền thuyết.

Cốt truyện và nhân vật trong truyền thuyết. 1. Cốt truyện truyền thuyết. Nếu thần thoại, cốt truyện chỉ xoay quanh một nhân vật thì cốt truyện…

Những đặc điểm cơ bản của thể loại thơ trữ tình

Đặc điểm chính của thơ trữ tình. 1. Thơ trữ tình bộc lộ trực tiếp cảm xúc mãnh liệt của người viết Bất kỳ tác phẩm văn…

Phương thức tổ chức của một bài thơ trữ tình

Phương thức tổ chức của một bài thơ trữ tình Mỗi bài thơ trữ tình đều có một trật tự nghiêm ngặt của các yếu tố. Trong…

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của tác phẩm văn học

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tác phẩm văn học. 1. Tác phẩm văn học là gì? Tác phẩm văn học là tác…

Bản chất của văn chương là gì?

Bản chất của văn học là gì? 1. Văn chương phải luôn xuất phát từ cuộc sống. Grandi đã từng tuyên bố: “Không có cái gọi là…

Chức năng của văn học là gì?

Chức năng của văn học là gì? I. Chức năng của văn học là gì? Chức năng của văn học là vai trò vị trí của văn…

Con người trong văn học

dân văn chương. ĐỒ ĐẠC Trung tâm của văn học là con người. Theo M. Gorki, “Văn học là nhân học” nghĩa là: văn học là khoa…

Thiên chức của nhà văn là gì?

Ơn gọi của một nhà văn là gì? I. Thế nào là thiên chức của nhà văn? Bản chất của Thánh Chức là vô cùng ích kỉ….