Đặc trưng cơ bản của tác phẩm chính luận

-

Các tính năng chính của công việc chính thống

1. Truyền bá sự thật và sự thật.

Tác phẩm chính luận là tác phẩm tuyên truyền cổ động, phục vụ trực tiếp cho đấu tranh chính trị, cổ động văn hóa, v.v. Người ta dùng văn chương chính trị để truyền bá, xuyên tạc sự thật và bản chất của loại văn này là trình bày sự thật, hiện thực.

Chẳng hạn, trong bài phát biểu tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, Hồ Chí Minh đã bày tỏ chân lý: “Quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm nghệ thuật xứng đáng với thời đại vẻ vang của chúng ta. giáo dục con cháu mai sau.Trong thời kỳ quá độ, bên cạnh những thành tựu tốt đẹp vẫn còn những mặt xấu của xã hội cũ như: tham ô, lãng phí, lười biếng, quan liêu, đánh con, đánh vợ… bị chỉ trích mạnh mẽ, để làm cho xã hội của chúng ta lành mạnh và tốt đẹp hơn.” Đó là sự thật cần phải là mục tiêu của các tác phẩm nghệ thuật.Năm 1962, Hồ Chí Minh đã chỉ ra sự thật về những tệ nạn của xã hội cũ và truyền bá, ca ngợi một cách chân thực những con người mới, sự vật mới để giáo dục con, cháu sau này. .

Bên cạnh đó, nó còn khuyến khích, kêu gọi mọi người làm điều tốt, việc thiện, khơi dậy lòng yêu nước và chính nghĩa của nhân dân. Trong bài Lời kêu gọi chống nạn mù chữ, Hồ Chí Minh đã khuyến khích nhân dân ta tham gia bình dân học vụ với những lời xúc động: “Ai không biết đọc thì đọc, đọc thì đọc, đọc thì đọc, đọc thì đọc, đọc thì đọc, đọc thì đọc, đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc đọc viết Hồ Chí Minh khuyến khích nhân dân ta tham gia bình dân học vụ với lời lẽ tỉnh táo: “Ai không biết đọc thì đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc, đọc và viết. Hồ Chí Minh đã khuyến khích nhân dân ta tham gia bình dân học vụ. với những lời lẽ thấm thía: “Ai không biết chữ, biết chữ thì cố gắng mà học, vợ không biết thì chồng bảo sao. Không biết thì bảo không biết. cha mẹ của bạn nếu bạn không biết con bạn nếu không biết chủ nhà sẽ nói còn nếu giàu bạn có thể. mở lớp dạy thêm cho người mù chữ.” Từ việc thăng tiến công ích đến việc nói đến nhiệm vụ cụ thể của mỗi người sống trong xã hội, mọi việc đều được lo liệu và không được phép gì nổi bật ngoài hoạt động bình dân học vụ, là hoạt động yêu nước rộng rãi.

Hơn nữa, chính luận còn “tiêu diệt dối trá”. Nói dối rất phổ biến trong cuộc sống, diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta thấy rõ sự dối trá của bọn thực dân Pháp đối với nhân dân ta, sự thật về những “quân tình nguyện” của người bản xứ đã được phơi bày trong tác phẩm Hồ Chí Minh Bản án chế độ thực dân Pháp. Chí Minh chỉ rõ: “Ban đầu chúng bắt những người khỏe mạnh, nghèo khó, chỉ biết kêu cứu là chết. Sau đó, họ yêu cầu con cái của những người giàu có. Ai ngoan cố, chúng sẽ tìm cơ hội để chống lại họ hoặc gia đình họ, nếu cần sẽ nhốt họ lại, cho đến khi họ phải chọn một trong hai con đường: đi lính hoặc nộp tiền. . .. Những ai thấy mình không thoát khỏi số phận nghiệt ngã thì tìm cách lây nhiễm cho mình những căn bệnh hiểm nghèo nhất, chủ yếu là bệnh về mắt, vết thương có mủ, do dụi mắt bằng nhiều chất độc, từ vôi sống đến lậu mủ.” Mặc dù có nhiều trường hợp người ta thường lợi dụng văn chương chính trị để truyền bá và bóp méo sự thật, nhưng bản chất của loại văn này là trình bày sự thật và sự thật.

2. Cảm hứng trữ tình, trào phúng.

Trong tác phẩm chính luận, nhà văn bày tỏ mọi tâm tư, tình cảm để bảo vệ chân lý của mình. Ở đây tình yêu và lòng căm thù được thể hiện rất rõ ràng như nhà văn Lỗ Tấn đã nói: “Thật sự đả kích cái sai như ông đã từng nhiệt thành bênh vực cái đúng”. Cảm hứng trữ tình thấm đẫm trong văn chính luận và đôi khi còn gợi lên cả hình ảnh tác giả của nó. Ta có thể thấy trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh và Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn không chỉ ở lời lẽ đanh thép mà còn ở lòng yêu nước, thương nòi và lòng căm thù giặc sâu sắc: “Chúng thẳng tay giết những người yêu nước của chúng ta. cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu,…” (Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh). dê và chó” trước “sự chuyên chế của người cha”. Và bản thân tác giả cũng “quên ăn”, “vỗ gối”, “chỉ hận không nhả da thịt, nuốt gan uống máu quân thù” (Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn) .

Cảm hứng trữ tình, trào phúng cũng hiện lên hừng hực khí thế, đầy căm giận những giai cấp bóc lột cản trở sự phát triển của xã hội. Trong Tuyên ngôn ra đời của Đảng Cộng sản của Mác và Ăng-ghen, một tác phẩm lý luận và cương lĩnh cách mạng đầu tiên của những người Cộng sản: “Mục đích của Tuyên ngôn ra đời là giúp phong trào vô sản lúc bấy giờ tiến hành một cách cần thiết khoa học. luận để soi sáng con đường đấu tranh của mình.C.Mác – Ph.Ăngghen từng cho rằng, hai người tranh luận không phải vì lý trí mà cốt để phục vụ giai cấp vô sản. giai cấp tư sản châu Âu mà xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản ngày nay.

Cảm hứng trữ tình là sự diễn tả lâu dài của tình yêu và giận hờn. Tác giả có thể trực tiếp dùng ngôn ngữ chính luận để bộc lộ hết tư tưởng, tình cảm của mình. Chỉ có sự tức giận chứa đựng yếu tố phê phán mới có thể chuyển hóa thành cảm hứng trào phúng. Tác giả luận có toàn quyền bộc lộ trực tiếp khuynh hướng của mình và phải biết kiềm chế cơn nóng giận để moi móc những mâu thuẫn nội tại của đối tượng phê bình, buộc đối tượng phê bình trở thành vô nghĩa. Tất nhiên, trào phúng có thể từ nhẹ nhàng đến cay đắng, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi cảm xúc thẩm mỹ, không phải là hành vi ngông cuồng trong đời thực”. Vì vậy, cảm hứng trữ tình và trào phúng là phương diện rất quan trọng thể hiện phẩm chất thẩm mỹ của văn chính luận.

3. Vấn đề quan trọng và rõ ràng.

Các tác phẩm chính luận thường viết về những vấn đề trọng đại, quan trọng được nhiều người quan tâm. Vì vậy, người cầm bút nên bày tỏ trực tiếp, rõ ràng khuynh hướng tư tưởng của mình, nhằm mục đích tuyên truyền và đấu tranh. Tuy nhiên, chính luận của mỗi thời, mỗi người, mỗi tác giả đều có những nhiệm vụ và đặc điểm riêng: “Tất cả những bài chính luận nổi tiếng của Demosthenes ở Hy Lạp cổ đại đều phục vụ cho cuộc đấu tranh giữ vững nền độc lập và thống nhất của đất nước. Thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, các thành bang của Hy Lạp có nguy cơ bị chia cắt, vua Philip II của Macedonia đã lợi dụng và lên kế hoạch liên kết với nó. nhân dân bị lừa dối hay dưới hình thức các bài diễn văn chính trị của Demosthenes, người không ngừng vạch trần những âm mưu xấu xa, ích kỷ của Philip Macedonia, đánh thức lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị và tinh thần đấu tranh. bầu cử nhưng lại không có năng lực quản lý và tổ chức, đồng thời Demosthenes đưa ra các dự án cải cách quân đội, tài chính,… nhằm củng cố lực lượng, chuẩn bị tốt cho cuộc chiến sắp tới.

Hay ở Việt Nam năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định trước toàn thế giới chủ quyền, độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời kêu gọi đồng bào cả nước ra sức bảo vệ. chủ quyền trong nước. .vừa thắng. Trong bài chính luận, Người đã trực tiếp góp phần giải quyết một vấn đề thực tiễn quan trọng, bộc lộ rõ ​​khuynh hướng, mục đích và đường lối đấu tranh: “Một dân tộc đã anh dũng chống lại ách nô lệ của quân Đồng minh chống chủ nghĩa phát xít mấy năm trời, rằng dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc phải được độc lập!… Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập”. Vì vậy, văn chính luận có vai trò quan trọng, nhất là trong các cuộc đấu tranh xã hội, trong lịch sử văn hóa của dân tộc nói chung và của nước ta nói riêng.

4. Sử dụng rộng rãi các thuật ngữ và tài liệu kỹ thuật.

Các từ và ngữ điệu được sử dụng trong các ngành khoa học khác nhau, chúng ta phải không đồng ý theo một cách nào đó. Trong văn học chính trị, các từ và tài liệu chuyên môn như chính trị, nghệ thuật, quân sự, khoa học và lịch sử được sử dụng rộng rãi: chẳng hạn như chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. , trí thức, học giả, v.v. Về chính trị, có câu: đảng cầm quyền, dân chủ tập trung, chuyên chính vô sản, bầu cử, cơ quan dân cử, cử tri, đại biểu, v.v. Trong kinh tế học, chúng ta thường thấy các thuật ngữ như năng lực sản xuất, kinh tế hàng hoá, cạnh tranh, tư liệu sản xuất, vốn cố định, vốn tự có, vốn vay nước ngoài, khu chế xuất, hội đồng quản trị, v.v. Trong thuật ngữ quân sự, có các từ: trang bị, cơ động, chiến thuật, chiến lược, không quân, hải quân, hải quân,... Về nghệ thuật, chúng ta thường thấy câu: cho thấy các sự kiện, nhân vật, chi tiết, cốt truyện, chi tiết, … Về văn hóa có: truyền thống, bản sắc dân tộc, tiếp biến văn hóa, giao lưu, xếp hạng di tích, làng văn hóa, … Về khoa học công nghệ có từ: công nghệ cao, công nghệ sinh học, tự động hóa,…”. Các thuật ngữ chuyên môn tất nhiên không được sử dụng nhiều trong khoa học, nhưng văn học chính trị được sử dụng rộng rãi để đưa các vấn đề xã hội đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống.

Trong văn nghị luận chính trị, nên dùng từ ngữ phù hợp với bản chất của sự việc mà còn phải phù hợp với bản chất của vấn đề đó. Độ chính xác không hề kém mà ngược lại còn làm phong phú thêm ngôn ngữ nghị luận chính trị ở mọi cấp độ, sắc thái. Bởi vì, trực tiếp hay gián tiếp, tiểu luận chính trị ít nhiều gây tranh cãi. Để phát huy tác động mạnh mẽ đến công chúng, các bài luận chính trị thường có giọng điệu hay, lôi cuốn và hấp dẫn. Chẳng hạn, trong bài viết Phát xít Đức chết của Trường Chinh: “Đội tiên phong của bọn phát xít quốc tế đã hoàn toàn thất bại. Cuộc “tử chiến” giáng xuống Liên Xô và chủ nghĩa Bôn-sê-vích sụp đổ. Thế là ảo tưởng bá chủ toàn cầu của phe Trúc tan biến như mây khói. Ô hô! Trật tự mới của bọn đế quốc phát xít, tà ác và vô thường! … Bình minh đã ló rạng và con người đang đau đớn nhưng anh dũng, và một đêm kinh hoàng của máu và sắt sắp trôi qua.” Tác giả sử dụng giọng điệu hay để nói và thuyết phục người đọc.

Tham Khảo Thêm:  Cái nhìn và điểm nhìn nghệ thuật trong tác phẩm văn học

Related Posts

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học.

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học. I. Tiếp nhận văn học. 1. Tiếp nhận trong đời sống văn học. – Tiếp nhận văn…

Truyền thuyết ra đời khi nào?

Sự ra đời của huyền thoại truyền thuyết Việt Nam ra đời và phát triển trong thời đại hào hùng của Việt Nam, thời đại mà các…

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách.

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách. 1. Một quyển sách hay là đời sống xương máu quý giá của một tinh thần ướp hương và…

Nhận định về phong cách nhà văn và chức năng của tác phẩm văn học.

Komento sa estilo sa tagsulat. una. “Ang matag buhat kinahanglan nga usa ka imbensyon sa porma ug usa ka pagdiskobre sa sulud” (Leonite Leonop) 2. “Unsa ang…

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế…

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. “Anđecxen đã lượm lặt những hạt thơ trên luống đất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *