Chủ nghĩa hiện thực. – Theki.vn

chúc may mắn

chủ nghĩa hiện thực.

chủ nghĩa hiện thực (réalisme) là trào lưu nghệ thuật lấy hiện thực xã hội và những vấn đề hiện thực của con người làm mục tiêu sáng tác. Chủ nghĩa hiện thực nhằm cung cấp cho công chúng nghệ thuật những hình ảnh chân thực, trong sáng, quen thuộc về cuộc sống và môi trường xã hội xung quanh. Chủ nghĩa hiện thực tránh những yếu tố nhân tạo không mang vẻ đẹp tự nhiên, tránh những yếu tố hư cấu, kì ảo, siêu nhiên. Chủ nghĩa hiện thực đôi khi được sử dụng thay thế cho chủ nghĩa tự nhiên, nhưng chúng không giống nhau.

Theo nghĩa rộng, thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực được dùng để chỉ mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và hiện thực, bất kể tác phẩm đó thuộc trường phái nhà văn hay khuynh hướng nghệ thuật nào. Theo nghĩa này, khái niệm chủ nghĩa hiện thực gần giống với khái niệm hiện thực cuộc sống, bởi vì mọi tác phẩm văn học đều phản ánh hiện thực. Vì vậy, khi nói đến chủ nghĩa hiện thực, hay chủ nghĩa hiện thực trong văn học cổ đại, trong các tác phẩm của Homer, Du Phu, Bạch Cư Dị, v.v., người ta muốn lưu ý rằng tác phẩm của nền văn hóa này là những nghiên cứu đó và những tác giả đó ở gần đó. , liên hệ mật thiết với cuộc sống và rất thực tế. Cách thể hiện tính hiện thực như vậy không còn lưu hành nữa vì nó không mang lại tác động đáng kể nào cho giới nghiên cứu văn học.

Theo nghĩa hẹp, khái niệm chủ nghĩa hiện thực được dùng để chỉ một thủ pháp nghệ thuật hoặc một khuynh hướng, một trào lưu văn học có nội dung chặt chẽ, được xác định trên cơ sở những nguyên tắc thẩm mỹ sau đây:

– Mô tả cuộc sống thông qua những hình ảnh tương ứng với bản chất của các sự kiện của chính cuộc sống và bằng cách ghi chú các sự kiện của cuộc sống thực.

– Thừa nhận mối quan hệ qua lại giữa con người và môi trường sống, giữa tính cách và hoàn cảnh, hình tượng nghệ thuật hiện thực hướng tới tái hiện trung thực các mối quan hệ khác giữa con người và hoàn cảnh.

– Với loại hình nghệ thuật, coi trọng những chi tiết cụ thể và tính chính xác của chúng trong việc miêu tả con người và cuộc sống, coi trọng tính khách quan của sự vật được miêu tả, khiến chúng “bản thân” có thể nói bằng giọng nói của mình.

Tham Khảo Thêm:  Truyện ngắn là gì? - Theki.vn

Chủ nghĩa hiện thực luôn được quan tâm với nhiều hình thức khác nhau. Nó sử dụng thần thoại, biểu tượng, cường điệu, ẩn dụ, v.v., nhưng tất cả những điều này phải tuân theo các nguyên tắc của bố cục hiện thực, theo quan điểm của con người về các mối quan hệ phức tạp.

Nhà văn hiện thực tiếp cận các sự kiện của cuộc sống không phải với tư cách là một người ghi chép thụ động thờ ơ, mà với một ý thức khám phá tích cực. Điều quan trọng nhất đối với văn học hiện thực là sự trung thực, chính xác trong nhận thức về bản chất cuộc sống và tầm quan trọng của những tư tưởng mà nhà văn muốn thể hiện.

Vấn đề ra đời của chủ nghĩa hiện thực hiện đang có nhiều ý kiến ​​khác nhau. Có người cho rằng, các nguyên lý phản ánh hiện thực được hình thành từ thời cổ đại và trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử như Cổ đại, Phục hưng, Khai sáng, Thế kỷ XIX, v.v. cuộc sống và đời sống xã hội ra đời. Nhiều người cho rằng chủ nghĩa hiện thực là một thủ pháp, một khuynh hướng nghệ thuật hình thành từ những năm 30 của thế kỷ 19, trong khi thực tế việc khắc họa đời sống đã được khẳng định. Các hình thức phân tích xã hội đầy đủ nhất. Dù ý kiến ​​có khác nhau đến đâu thì ai cũng phải thừa nhận rằng từ những năm 40 của thế kỷ XIX trở lại đây, văn học hiện thực bước vào thời kỳ phát triển hoàn chỉnh và rực rỡ nhất cả trên bình diện khoa học, lý luận và thực tiễn.

Trong phần đầu của thời kỳ này, chủ nghĩa hiện thực nổi lên, có thể nói, với tư cách là đồng minh của chủ nghĩa lãng mạn để phản ứng lại trật tự xã hội đương thời và cuộc đấu tranh vì tính độc đáo dân tộc, tính lịch sử của các hình tượng nghệ thuật. Do đó, vào thời điểm này, thật khó để phân biệt rõ ràng giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn. Ví dụ, rất khó phân biệt giữa Da Lừa ở Banzac, Tu viện Parm ở Thụy Điển và các tác phẩm của V. Hugo. Nhưng từ những năm 40 của thế kỷ XIX trở đi, chủ nghĩa hiện thực hoàn toàn đoạn tuyệt với nguyên tắc của chủ nghĩa lãng mạn và mang lại một nguồn cảm hứng mới trong quá trình phát triển, nguồn cảm hứng cho sự phân tích phê phán về nhận thức và miêu tả hiện thực. Ở đây chủ nghĩa hiện thực có một tên mới: chủ nghĩa hiện thực phê phán.

Tham Khảo Thêm:  Phân loại kịch đặc điểm và nội dung của xung đột kịch

Điều kiện chủ nghĩa hiện thực phê phán” lần đầu tiên được M. Gorki (1868 – 1936) sử dụng để nhấn mạnh khuynh hướng phê phán, phê phán trong tác phẩm của các nhà văn hiện thực lớn của văn học thế giới thế kỷ XIX. Các tác phẩm này vừa phân tích có phê phán toàn bộ hệ thống các quan hệ xã hội, vừa trình bày thực trạng mâu thuẫn giữa chế độ tư sản với các chuẩn mực con người đúng như bản chất của chúng.

Nhiều nhà văn hiện thực phê phán của các nước đã trở thành bậc thầy của văn học thế giới như Tanzania, Bazak (Pháp), Thacquey, Dikkenx (Anh), Gol. gôn, Dostoyevski, L. Tonstoy (Nga).

Ở Việt Nam, chủ nghĩa hiện thực phê phán xuất hiện vào những năm 30 của thế kỷ XX, trong một hoàn cảnh lịch sử – xã hội không tương đồng với các nước châu Âu thế kỷ XIX. Nó góp phần tích cực vào góc nhìn với tinh thần phê phán phân tích bản chất thối nát, phản động của các quan hệ xã hội đương thời, khơi dậy nỗi bất bình trước hiện thực đen tối, bày tỏ niềm cảm thương bằng những tác phẩm xuất sắc của mình, những nhà văn hiện thực phê phán tiêu biểu như Nguyễn Công Hoan, Vũ Áng Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Ngô Tất Tố và các tác giả khác đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền văn học hiện đại nước ta.

Với tư cách là một phương pháp sáng tạo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học, chủ nghĩa hiện thực đã phát triển khác đi và mang những sắc thái riêng. Căn cứ vào thời điểm hình thành, thế kỷ XIX có chủ nghĩa hiện thực phê phán; Trong thế kỷ XX, có chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Xoay cụm từ “Chủ nghĩa hiện thực”văn học thế giới cũng thể hiện một chủ nghĩa hiện thực mới, “Chủ nghĩa hiện thực xã hội”“chủ nghĩa hiện thực huyền ảo”

Tham Khảo Thêm:  Kịch bản văn học: đặc trưng và phân loại

– Chủ nghĩa hiện thực mô tả cuộc sống thông qua những hình ảnh tương ứng với bản chất của các sự kiện của chính cuộc sống, Vì vậy, chủ nghĩa hiện thực thường sử dụng cổ mẫu, ghét hư cấu bịa đặt ngay cả khi chọn tên, tên cho chúng cũng gần gũi với cuộc sống. Văn học hiện thực mô tả các sự kiện cá nhân và ngẫu nhiên một cách đều đặn chứ không phải ngẫu nhiên bất thường; Những hình ảnh được nhà văn mô tả nên phản ánh bản chất của cuộc sống. Văn học hiện thực thường miêu tả hình ảnh thông qua nghệ thuật loại hình. Điển hình hóa là một biện pháp nghệ thuật nhằm làm cho hình tượng nghệ thuật trở nên tiêu biểu và là con đường đưa sáng tạo nghệ thuật đạt chất lượng cao. Điển hình hóa là một hình thức khái quát hóa – một đặc trưng của phương pháp hiện thực được hình thành trên cơ sở quan sát sự lặp lại tương đối ổn định của các sự kiện nhân cách và quá trình sống của cùng một loại sự thật. . “Phải quan sát người cùng lớp để làm gương cụ thể” Leptostoy. Vì lý do đó, chủ nghĩa hiện thực coi trọng mối quan hệ biện chứng giữa hành vi điển hình và tình huống điển hình.

– Nhân cách trung bình là sự kết hợp hài hòa giữa tính cá nhân sắc bén và tính khái quát có tính khái quát cao. Nói cách khác, nó mang tính cách và đặc điểm riêng của các giai cấp, tầng lớp xã hội. “Tính cách điển hình là con người này, lạ mà quen”

Tình huống điển hình là tình huống được sao chép trong tác phẩm thể hiện bản chất hoặc một số khía cạnh quan trọng của cuộc sống với những quan niệm giai cấp nhất định. Nhân cách điển hình là con của hoàn cảnh điển hình, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh điển hình.

Related Posts

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học.

Vai trò của người đọc trong tiếp nhận văn học. I. Tiếp nhận văn học. 1. Tiếp nhận trong đời sống văn học. – Tiếp nhận văn…

Truyền thuyết ra đời khi nào?

Sự ra đời của huyền thoại truyền thuyết Việt Nam ra đời và phát triển trong thời đại hào hùng của Việt Nam, thời đại mà các…

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách.

100 danh ngôn hay nhất về đọc sách. 1. Một quyển sách hay là đời sống xương máu quý giá của một tinh thần ướp hương và…

Nhận định về phong cách nhà văn và chức năng của tác phẩm văn học.

Komento sa estilo sa tagsulat. una. “Ang matag buhat kinahanglan nga usa ka imbensyon sa porma ug usa ka pagdiskobre sa sulud” (Leonite Leonop) 2. “Unsa ang…

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

100 nhận định hay về văn học cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế…

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn

110 nhận định hay về thơ ca cần nhớ để trích dẫn vào bài làm văn 1. “Anđecxen đã lượm lặt những hạt thơ trên luống đất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *