Quần Đảo Nhân Tạo Palm Lớn Nhất Thới Giới Ở Dubai

Quần Đảo Nhân Tạo Palm Lớn Nhất Thới Giới Ở Dubai

Với hình dáng của một lá cọ đang vươn ra vịnh Persian, quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah đang từng bước hình thành là một minh chứng cho sự kỳ công của con người.Palm Jumeirah là quần đảo nhân tạo đầu tiên được tạo nên ngoài khơi Dubai.Công trình tiêu tốn khoảng...Xem tiếp